Logistikia

Om Logistikia

Logistikia är ett nätverk initierat av Norrköpings kommun, Region Östergötland och Norrköpings hamn. Det gynnsamma geografiska läget i regionen gör att logistik är ett starkt område för företag, organisationer, forskning och utbildning.

Logistikia verkar för att under lättsamma former möjliggöra erfarenhetsutbyte och relationsbyggande mellan aktörer aktiva inom logistik, transport och närliggande områden. Detta sker genom att nätverket anordnar aktiviteter såsom seminarier och studiebesök.

Logistikia vill vara en plattform för att lyfta branschfrågor inom branschen men också mot beslutsfattare.

Syftet är att utveckla regionens konkurrenskraft inom logistikbranschen och underlätta samarbeten och erfarenhetsutbyte.

Besök också gärna Logistikkluster Östergötland, en gemensam arena för logistikfrågor för att ytterligare stärka regionens position som en nod för hållbar tillväxt med logistik som en viktig resurs.