Logistikia

Nyhetsarkiv

20 augusti 2020 15:04

Webbsänt seminarium med fokus vägtransporter

Vägtransporter i fokus- webbsänt seminarium, 18 september, 2020 Välkommen till ett riktigt bra program med fokus på vägtransporter!

Program: Vi börjar med en utblick, hur utvecklas väg- och citytransporterna globalt och hur kan man arbeta för att möta utvecklingen regionalt och lokalt.

Därefter går vi in på två konkreta och aktuella frågor med potentiellt stor påverkan på landsvägstransporterna:

Ny EU-lagstiftning - ”Mobility package 1” med ändrade regler för kör- och vilotider, cabotage med mera.

Utrullningen av BK4-vägnätet - Hur ser Trafikverkets strategi ut och hur kommer det att påverka Transportföretagen och specifikt oss i Östergötland.

Vi diskuterar slutligen en regional fråga om godsobalanser, där flera aktörer upplever att det finns en brist på distributionsbilar som kan köra gods från de stora lagren framförallt i Norrköping.

Medverkar gör bl. a Christian Mineur, Trafikverket, Göran Arkler, Transportindustriförbundet, Daniel Moback, WSP och Mats Abrahamsson, Linköpings Universitet.

Välkommen till ett fullmatat Logistikiamöte!

Plats: Webbsänt seminarium, en länk till sändningen skickas till din mailadress inför seminariet.

Tid: Fredag 18 september, kl. 09.00-12.00 . Anmälan: Senast 17 september via denna länk.

Seminariet är kostnadsfritt, frågor kan ställas till Sofia Svensk, sofia.svensk@norrkoping.se

30 mars 2020 15:05

Region Östergötland lanserar matchningssida

Många företag märker av stora nedgångar med anledning av coronaviruset, medan andra har ett extra behov av arbetskraft just nu. Nu finns en ny webbtjänst i Östergötland för att förmedla kontakt mellan företag med olika behov. Tanken är att företag ska kunna hitta nya vägar till uppdrag eller kunna utbyta arbetskraft för att klara sig igenom den svåra kris som många just nu genomlider. Läs mer på www.matchajobben.nu

www.matchajobben.nu kan företag som söker uppdrag, eller har arbetskraft tillgänglig, lägga upp vad de kan erbjuda. På samma sätt kan företag som söker arbetskraft, eller vill köpa andra tjänster, lägga upp sina behov. Det kan till exempel handla om företag som kan ta uppdrag inom områden som inte har varit deras primära arbetsområde tidigare eller företag som på grund av ökad belastning har konkreta rekryteringsbehov. Även offentliga organisationer kan använda webbtjänsten och den är öppen för alla, så även privatpersoner kan se det som läggs upp där.

Företagen fyller i ett formulär på webbplatsen med sina uppgifter och informationen publiceras så snart den är granskad. Alla företag kan söka bland det andra har lagt upp i tjänsten för att hitta samarbetsparter. Region Östergötland har avsatt personella resurser för att granska och hantera informationen som skickas in, och den gruppen nås på matchajobben@regionostergotland.se. Ansvaret för sidan ligger hos enheten för tillväxt i Region Östergötland.

11 mars 2020 16:07

Seminarium med fokus vägtransporter

Vårens Logistikiaseminarium med fokus på vägtransporter.
är inställt. Nytt datum är 18 september, mer information kommer!


17 oktober 2019 14:06

Smart rekrytering i logistikbranschen – integration, jämställdhet och kompetensförsörjning

Logistikbranschen har likt många andra branscher stora rekryteringsbehov. Som ett led i att möta utmaningen bjuder Logistikkluster i Östergötland i samarbete med Östsvenska Handelskammaren in till ett seminarium om rekrytering i branschen – och hur jämställdhet och integration kan vara en del av lösningen på kompetensförsörjning.

Läs mer och anmäl dig här.

22 september 2019 14:38

Seminarium om: Hållbara transportupphandlingar

​Fredagen den 4 oktober anordnar det regionala nätverket Logistikia ett seminarium med tema Hållbara transportupphandlingar.

Olika frågor kring transportupphandlingar och hållbarhet kommer att diskuteras. Lyssna till tankar och erfarenheter från varuägare, transportörer, forskare, entreprenörer och inspiratörer.

Program

08.30 Drop in-fika
09.00 Inledning


”Hamnen spanar” Magnus Grimhed, försäljningschef Norrköpings Hamn
”Hur ska transportköpare agera för att få långsiktighet och bästa möjliga utveckling” Maria Huge Brodin, professor i Miljölogistik Linköpings Universitet
”Så tänker vi smart kring drivmedel” Fredrik Landegren, vd TRB
”Intermodalitet som en möjliggörare” Erica Kronhöffer, hållbarhetschef Green Cargo
”Vår roll som transportköpare” Ronny Björklund och Thomas Samson, Holmen Paper
”Regional kravplattform – till nytta för er?” Peter Henriksson, Östgötautmaningen och Per Lindahl, projektledare Logistikkluster Östergötland


12.00 Vi bjuder på lunch


Plats: Vreta Kluster, Klustervägen 11, Vreta Kloster. Från Linköping kör väg 34 och följ skyltarna mot Motala. Vid korsning Trafikplats Ljungsbro, sväng höger mot Ljungsbro. Ta sedan 3:e avfarten i rondellen. Efter 100 m sväng vänster mot Vreta Kluster. Ta sedan första vänster i korsningen och fortsätt rakt fram mot Vreta Kluster. Parkering utanför fastigheten eller i anslutning till skolan.
Anmäl dig här >>

12 juni 2019 08:22

Samordnad varudistribution halverar livsmedelstransporter

Samordnad varudistribution kan ge både effektivitets- och miljövinster. I Norrköping har man lyckats att mer än halvera sina livsmedelstransporter. Kommunens matvaror körs nu också ut med klimatvänliga lastbilar och distributionscentralen drivs med solceller.

Läs mer i Svensk Åkeritidning >>

2 maj 2019 13:12

Logistikcenter med miljöprofil planeras i Norrköping

Logistikexperten Almroths vill uppföra ett logistikcenter med miljöprofil i Norrköping. Målet är att centret ska samla över hundra större och mindre e-handlare i ett hållbart e-handelsflöde. Satsningen väntas skapa minst 500 nya arbeten.

Läs mer på Intelligentlogistik.com >>

26 mars 2019 11:23

Bygglogistikerna Servistik tog hem Postnords stora logistikpris

Linköpingsbaserade bygglogistikföretaget Servistik tog i förra veckan hem Postnords stora logistikpris, som delas ut till det företag eller den organisation som skapat den mest effektiva, innovativa och kreativa logistiklösningen under året som gått.

Med ett industriellt logistiktänkande säkerställer Servistik att materialförsörjningen till byggarbetsplatser sker samordnat, väl planerat och just-in-time. Genom smart planering och samordning skapas även förutsättningar för en bättre miljömässig hållbarhet och positiva effekter på arbetsmiljön.”, löd motiveringen.

Läs mer på Transportnet.se >>

21 mars 2019 13:48

Mer lagerytor i Norrköping - Martin & Servera bygger nytt

Martin & Servera, som levererar livsmedel, drycker och utrustning till restaurang- och storköksmarknaden, finns redan idag med lager i Norrköping, byggt 1964. I verksamheten i Norrköping arbetar cirka 400 personer. Nu bygger man ett nytt och klimatsmart lager på ca 28 000 kvadratmeter.

– För oss har det varit viktigt att bygga nytt just här i Norrköping. Dels för det gynnsamma logistiska läget – men också för att vi vill ha med oss all den kompetens som finns hos medarbetarna här, kommenterar Stefan Bergström Hedmark, vd för Martin & Servera Logistik.

Läs mer på Intelligentlogistik.com >>

13 mars 2019 08:03

Rusta bygger ut höglagret i Norrköping

Rusta expanderar sitt centrallager i Norrköping genom att addera 8 000 kvadrameter nytt höglager. Detta görs i samarbete med Swisslog.

– Vi har sedan flera år en plan för hur vi ska möta vår fortsatta tillväxt med en utökad lagerkapacitet. Med den aktuella utbyggnaden klarar vi av att hantera den fortsatta tillväxten ytterligare några år. Vi analyserar nu hur vi ska möta behovet av framtida lagerkapacitet därefter, kommenterar Magnus Hallin, logistikchef på Rusta.

Läs hela artikeln på Intelligentlogistik.com >>

12 december 2018 08:10

Apotek Hjärtat automatiserar lagret med Postnord

Apotek Hjärtat har satsat stort på en ny automationslösning i sitt distributionslager i Norrköping. Hela Hjärtats lagerhantering och transporter sköts av Postnord TPL, och de två företagen har nu tillsammans med SSI Schäfer byggt om anläggningen som ska försörja kedjans butiker och e-handelslager, som ligger vägg i vägg med distributionslagret.

Läs hela nyheten på transportnet.se >>

4 december 2018 10:49

Statliga pengar till projekt som ska minska störningarna när städer växer

Projektet ”Störningsfri Stad” som drivs av Linköpings universitet och där Norrköpings kommun är en part, får 4,9 miljoner kronor av statliga innovationsmyndigheten Vinnova. Logistikkluster Östergötland kommer att delta i projektet genom att arbeta med erfarenhetsgrupper, studentprojekt, workshops och eventuella pilotprojekt.

Runt om i hela Norrköping syns byggkranar som skvallrar om hur staden växer. Blickar vi in i framtiden så ser byggtakten ut att fortsätta på en hög nivå med stora projekt som Ostlänken, Inre hamnen och omvandlingen av Butängen.

När en stad växer uppstår ofta konfliktsituationer med ökad byggtrafik och begränsad tillgänglighet. Men måste det vara så? Kan vi ta fram verktyg som skapar bättre förutsättningar för en störningsfri stad under byggtid?

– Vi hoppas att projektet ”Störningsfri Stad” ska leda fram till ett planeringsverktyg, som kan hjälpa oss så att den pågående omvandlingen av staden ska störa invånarna så lite som möjligt. Det leder förhoppningsvis också till att det blir enklare att leva och verka i staden, säger Ulf Arumskog, utvecklingschef på Norrköpings kommun.

Projektet ”Störningsfri stad” är tänkt att pågå under tre år och ska ge kunskap och kompetens som möjliggör utvecklingen av ett planeringssystem som kan visualisera trafikpåverkan i samband med byggande och olika trafikavstängningar. Tanken är att visa hur användbart det är med interaktiv visualisering när det gäller att titta på olika scenarion i samband med beslut som rör stadsplanering, trafikplanering och bygglogistik.

Det system som ska utvecklas i projektet ska kombinera 3D-modeller av stadsplaneringen med trafiksimuleringsmodeller som kan beräkna trafikflöden och trafikdata, till exempel ljudnivåer.

– Planen är att systemet ska kunna visualisera vart det kommer uppstå trafikrelaterade problem på grund av byggtrafik i staden. Systemet kommer att baseras på pågående och planerade byggprojekt för att skapa en bild av hur många transporter dessa totalt genererar över tid i staden och med hjälp av mobilnätsdata få en bättre bild av de generella
transportflödena. Vi vill också kunna göra simuleringar av vad olika alternativa lösningar på problemen skulle innebära för trafikflödet, säger projektledaren Anna Fredriksson vid Linköpings universitet.

Kontakt:

Ulf Arumskog
Titel: utvecklingschef Norrköpings kommun
Telefon: 073-020 22 75

Anna Fredriksson
Titel: projektledare, Linköpings universitet
Telefon: 070-089 61 77

22 november 2018 13:10

Almroths Express & Åkeri AB skapar ett nytt landmärke i Norrköping

Ute på gamla flygflottiljen, F13, har Almroths rest ett av Sveriges största lagertält. Ytan är 8032 kvm. Längden på tältet är 229,5 meter och bredden 35 meter. Anledning till detta är ett nytt samarbetsavtal med SSAB för lagring av deras coils med färglagd plåt under varumärket Greencoat.

- Vi är glada över att SSAB valt Almroths och Norrköping för sitt lager. Det ger utökade arbetstillfällen och befäster Norrköpings logistikläge, säger Marcus Wallgren, produktionsansvarig.

Läs hela nyheten i PDF:en här >>

20 november 2018 13:08

Projektet Störningsfri Stad

Projektet Störningsfri Stad har beviljats medel från Vinnovas utlysning ”Innovationer för ett hållbart samhälle – 2018”. Projektet kommer att löpa över tre år och omfattar totalt 7,3 miljoner SEK varav Vinnova finansierar 4,9 miljoner SEK och 2,4 miljoner SEK är inkind bidrag från deltagande parter. Projektet Störningsfri stad är en del i LiU Bygglogistik fokusområde kring bygglogistik i städer.

Trots att vi vet att det inte är så, tenderar vi att förhålla oss till byggprojekt som en tidsbegränsad störning. Detta är inte sant, eftersom städer ständigt utvecklas och speciellt med tanke på den pågående urbaniseringstrenden och därmed förtätningen av våra städer. Under byggtid uppstår en konfliktsituation gällande stadens infrastruktur. Kapacitetsbehovet ökar samtidigt som tillgängligheten begränsas kraftigt. Detta uppstår pga. bristande överblick över kombinationen av ordinarie trafikbelastning och byggtransporterna samt
bristande koordinering av byggtransporter mellan och inom projekt och mellan myndigheter, byggherrar och byggprojekt.

Syftet med projektet Störningsfri stad är att utveckla kunskap och kompetens som möjliggör att utvecklingen av ett planeringssystem för att visualisera trafikpåverkan av genomförandeplaner och trafikanordningsplaner i stadsplaneringen. Parter i projektet är: RISE, VTI, Norrköpings kommun, Trafikverket, Linköpings kommun, Uppsala kommun, Stockholm stad, LE Lundbergs Fastighets, Sankt Kors Fasighets AB, Wiklunds Åkeri, Wellsec, Telenor, Sveriges Byggindustrier, Logistikkluster Östergötland. Projektledare är Institutionen för naturvetenskap och teknik vid Linköpings universitet.

Ambitionen med projektet är att demonstrera fördelarna och användbarheten i interaktiv visualisering för att utforska olika beslutsscenario inom stadsplanering, byggtrafikplanering och bygglogistik. Byggfridsystemet som utvecklas i projektet ska kombinera 3D modeller av stadsplaneringen med trafiksimuleringsmodeller som kan beräkna trafikflöden dynamiskt och realtidsdata från trafikdata (t.ex. ljudnivåer). Systemet ska vara ett beslutsstöd för kommuner och beställare gällande genomförandeplaner och trafikanordningsplaner
(TA-planer). Detta kommer öka framkomligheten i staden och förbättra byggprojektets framskridande och gör staden attraktiv att leva och verka i även under byggtid.

För frågor vänligen kontakta Anna Fredriksson, Linköpingsuniversitet, ITN, KTS, Bygglogistikgruppen, projektledare för projektet. anna.fredriksson@liu.se eller 011-36 33 08

8 november 2018 09:32

Bygglogistik för en fungerande stad - seminarium 6 november 2018

På onsdagen genomfördes konferensen ”Bygglogistik för en fungerande stad” på Östgötaporten i Norrköping. Föreläsare och drygt 70 deltagare från näringsliv, kommuner och akademi diskuterade hur regionens stora städer ska klara att växa, utan att störningar från det intensiva byggandet skapar för stora problem för näringsliv och människor.

Intensivt byggande påverkar logistik i städerna

Bygglogistik är ett växande kunskapsområde, men hittills sker den mesta utvecklingen med fokus på att effektivisera och säkra arbetet på den enskilda byggarbetsplatsen. Nu måste vi koppla ett större grepp och titta på hur hela staden påverkas av det allt mer intensiva byggandet.

- Det är dags att sluta låtsas att staden kommer att bli klar och be företag och medborgare att försöka stå ut. Det kommer alltid att byggas i våra städer och vi måste bli bättre på att undvika skavsår mellan alla de som använder ytorna i staden. Det säger Per Lindahl som är verksamhetsledare för det nystartade Logistikkluster Östergötland, som bjöd in till dagens seminarium.

- Vi är starka på logistik i Östergötland fortsätter Per och vi hoppas att klustret kan bli en plattform för samverkan som ytterligare kan stärka den positionen. Det här är en perfekt fråga att börja sådan samverkan med.

Viktigt att lyfta bygglogistiken tidigt

Deltagarna på seminariet fick lyssna till företrädare för Linköpings och Norrköpings kommuner, bygglogistikforskare och praktiska erfarenheter från logistikarbetet i det avslutade projektet med Vallastaden och det pågående projektet Ebbepark, båda i Linköping. Camilla Einarsson som styrde logistiken i Vallastaden och nu ansvarar för Ebbepark, betonar betydelsen av att bygglogistikfrågorna kommer in tidigt i processen.

- Det finns stora vinster att göra med bygglogistik och planering men det är svårt att komma in i efterhand och ställa krav på byggarna, säger Camilla. Marianne Lind på Linköpings kommun fyllde på och belyste målande hur stadens näringsidkare och andra verksamheter drabbas när varuleveranserna inte kommer fram.

- I Linköping hade vi en välfungerande samverkan mellan byggare och näringsidkare när vi grävde upp Nygatan och Hospitalstorget, men alla hade mycket stora problem med framkomlighet för varuleveranser. Verksamheterna blöder i sådana här lägen och har vi inga företag kvar så kan vi sluta bygga på staden, avslutade Marianne.

Både föreläsare och åhörare lyfte fram att det kanske svåraste hindret för utvecklingen är att det är svårt att hitta finansiering till samordnade och bättre lösningar. Det finns mycket att tjäna för många men ingen naturlig part att skicka fakturan till, vem ska betala för att staden ska fungera bättre?

Logistikkluster Östergötland är ett samverkansprojekt mellan Norrköpings kommun, Linköpings Kommun, Norrköpings Hamn och Linköpings universitet. Projektet finansieras med medel från Region Östergötland och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, via Tillväxtverket. Projektets mål är att stärka regionen och företagen, bidra till omställningen till en koldioxidfri ekonomi samt arbeta med integrations- och jämställdhetsfrågor. Projektet ska också verka för etableringen av ett fysiskt kluster i form av en företagspark och en arena för samverkan, innovation och utveckling.

18 oktober 2018 11:25

Rustas utbyggnad finalist i “Årets logistiketablering”

För andra året delar Intelligent Logistik ut priset Årets Logistiketablering och i år tävlar fem finalister om den prestigefyllda utmärkelsen - en av dem är Rustas centrallager i Norrköping. Den geografiska spridningen på finalisterna är stor, men alla finns i logistiska topplägen. Spridningen speglar också hur logistikfastighetsmarknaden ser ut just nu, med stark tillväxt i stora delar av landet.

I november invigs Rustas nya lagerdel på 46 000 kvm utanför Norrköping – som trots att det bara är ett tillbygge är årets största logistiketablering.Trots att bolaget vägrar e-handel växer man ändå så det knakar. När den nya lagerdelen tas i drift den 1 november mäter Rustas lager totalt närmare 120 000 kvm, och det tredje största i Sverige efter Jula i Skara och Coop i Upplands Bro. Läget i Norrköping är noga utvalt, dels för närheten till E4 och Mälardalen, men också närheten till Norrköpings hamn, där hälften av Rustas volymer tas in sjövägen.

Läs mer på intelligentlogistik.se >>

13 september 2018 13:34

Postnord och Stadium automatiserar lager

Postnord och Stadium automatiserar e-handelslagret i Norrköping. Den nya automationslösningen, från SSI Schäfer, ska förbättra e-handelslogistiken för samtliga bolag i Stadium-familjen.

– Med den utveckling av den digitala handeln som vi haft under flera år, och särskilt under det senaste året, har det varit helt nödvändigt för oss att hitta en effektivare logistiklösning, där vi går från manuell hantering till automation, kommenterar Daniel Johansson, logistikchef, Stadium.

Läs mer på Intelligentlogistik.se >>

31 augusti 2018 09:14

Magnus Grimhed ny försäljningschef på Norrköpings Hamn

Den 1 september tar Magnus Grimhed över rollen som försäljningschef på Norrköpings Hamn. Magnus har lång erfarenhet från sjöfartsnäringen. Under de senaste tio åren har han varit verksam inom Maersk-koncernen på olika befattningar inom kommersiella roller, bland annat som General Manager för Seago Line Scandinavia. Sedan maj 2017 har han arbetat med försäljning och affärsutveckling på Norrköpings Hamn.

Läs mer på Intelligent Logistik eller Norrköpings Hamn >>

14 augusti 2018 09:29

Utbyggnaden av Norrköpings hamn fortsätter

Den planerade utbyggnaden av Norrköpings hamn är viktig för regionens näringsliv, och möjligheterna till effektiva och hållbara transporter. Nu har mark- och miljödomstolen gett sitt
godkännande till utbyggnaden. Projektet går därmed in i nästa fas, med målsättningen att påbörja muddringsarbeten under 2019.

- Vi har nu fått den miljödom som krävs för att kunna utöka hamnens kapacitet. Det är förstås glädjande att mark- och miljödomstolens granskning har ett positivt utfall, samtidigt som vi
håller vår tidsplan. Nu kan vi påbörja arbetet med utbyggnaden, som görs för att klara ökade godsvolymer, större fartyg och effektivare produktion i hamnen, säger Henrik Åkerström, vd för Norrköpings Hamn.

Läs mer på Norrköpings Hamn >>

24 maj 2018 09:17

IoT-hubb för offentlig logistik till Östergötland

I dagarna blev det klart att nio nya IoT-hubbar tillsammans får 70 miljoner i stöd från Vinnova. I Östergötland ska hubben med fokus på offentlig logistik ligga. Projektet ska utveckla lösningar för att förbättra den offentliga logistiken med hjälp av smarta uppkopplade produkter och system, även kallat IoT (Internet of things) och involverar ett stort antal aktörer i
länet, både företag och myndigheter, där Tekniska verken är ett av företagen.

Läs mer på intelligentlogistik.se >>

4 maj 2018 10:39

Rapport: Var beredd när Amazon invaderar

Rykten om en fullskalig etablering av e-handelsgiganten Amazon även i Sverige har florerat under det senaste året, noterar Handelsrådet och utredningsinstitutet HUI. I en rapport, publicerad nu efter en branschworkshop i vintras, lyfter de fram både negativa och positiva tänkbara effekter för svensk handel.

På logistiksidan stöper Amazon om marknadsförutsättningarna där företaget etablerar sig. Inom lagerhantering erbjuder man sina små handlare så kallade fulfillmenttjänster, med lagerhållning och leveranser på standardiserade och högklassiga villkor som gör slutkunder trygga. För att göra transporterna snabbare och billigare utvecklar företaget långtgående egna tjänster – till exempel eget flygnät – istället för att förlita sig helt på traditionella stora speditionspartner.

Läs mer på Transportnytt.se

2 maj 2018 08:21

Nu växer Rustas jättelager ännu mer

Rusta har ett gigantiskt lager på Händelö – men det räcker inte till. Därför byggs lagret nu ut. När Rustalagret öppnar utbyggnaden i december innebär det att den totala lagerytan blir 120 000 kvadratmeter. Lika stort som 15 fotbollsplaner.

– Vi tycker lagret i Norrköping blev perfekt och läget är helt rätt för oss, konstaterar Magnus Hallin, logistikchef Rusta. Vi ville hitta ett centralt läge nära Mälardalen där vi har närhet till hamn, riksväg och järnväg och det blev Norrköping.

Läs hela nyheten på affärsliv.com

13 mars 2018 13:35

Fokus på regionala nedslag i logistiken

Att östgötaregionen är en bra region för logistik har hörts många gånger förut. Inte minst när tidningen Intelligent Logistik rankar landets bästa logistiklägen, där regionen stadigt håller sig i tätskiktet. Regionens logistikarbete var också i fokus under det seminarium som nätverket Logistikia anordnade i Norrköping den 9 mars.

Först ut var en övergripande bild av regionens logistikarbete från Norrköpings Hamns nye vd Henrik Åkerström, som har bred erfarenhet från logistik och olika transportnäringar inom regionen. Henrik lyfte bland annat vikten av att få processerna att fungera, få ihop de olika transportsystemen och tillför värden för kunden. I slutänden är det enkelt att bli ”bäst i klassen” - Ta emot bokningen, hämta godset, leverera det till rätt mottagare i rätt tid, skada inte godset och skicka rätt faktura. Det är det logistik handlar om!

Långsiktig EU-satsning på logistikkluster

För en tid sedan kom besked från Tillväxtverket om en långsiktig EU-satsning på ett logistikkluster i Östergötland. Norrköpings kommun, Region Östergötland, Linköpings universitet, Norrköpings Hamn med flera har gått samman för att under en treårsperiod bygga upp och etablera ett gemensamt kompetenscentrum, med bas i Norrköping. Per Lindahl berättade mer om denna satsning och hur planerna går för att bygga upp detta i regionen. Det handlar om att skapa nytta för företag och att stärka den regionala utvecklingen, samt att positionera Östergötland som viktig logistikregion. Klustret vill också vara en arena för att fånga upp och samordna olika initiativ samt sprida kunskap. Med inspiration från Vreta Kluster börjar nu uppbyggnaden av detta nya kluster, som troligen kommer att agera under namnet Logistikia.

Kompetensförsörjningen viktig

En viktig faktor för att bibehålla sin starka position som ett av landets bästa logistiklägen är tillgången på kompetens. Emma Wahlström, programansvarig på Yrkeshögskolan Logistikprogrammet i Norrköping, berättade om den nära koppling till arbetslivet den tvååriga utbildningen har genom långa praktikperioder och engagerade företagare som bland annat sitter i ledningsgruppen. Hela 93 procent av studenterna har ett relevant arbete inom ett halvår efter avslutad utbildning, vilket visar på behovet av denna typ av kompetensbaserade utbildningar.

Lokalt exempel på ökande e-handeln

Att e-handeln har exploderat på senare år har väl inte någon missat, och dagens seminarium avslutades med ett praktiskt exempel i form av Almroths, som gjort en resa från åkeri till modernt logistikföretag. Almroths har idag som tredjepartslogistiker ett flertal e-handelsföretag som kunder. 2017 såg man det verkliga genombrottet för e-handeln och den omställning e-handeln innebär för transportsystemet. Calle Svensson, vd på Almroths, nämnde bland annat att man som aktör plötsligt har en annan kravbild att jobba mot, och tog som exempel Black Friday när orderingången ökar lavinartat.

Det blev under seminariet mycket diskussion om kravbilden på snabbhet och om den är motiverad utifrån slutkunds verkliga behov. Finns verkligen behovet att man ska ha varan dagen efter? Hos slutkund ligger paketet ofta oöppnat ett par dagar efter man hämtat ut det. Calle Svensson påpekade också betydelsen av att optimera att du som slutkund kan koncentrera sig på ett utlämningsställe och inte tre olika.

13 februari 2018 10:17

Östgötaregionen fortsatt i topp-tre bland landets logistiklägen

Norrköping och Östgötaregionen behåller sin starka position som ett av landets topp-tre bästa logistiklägen. Tidningen Intelligent Logistik listar varje år landets 25 bästa logistiklägen och Norrköping och Östergötland har i många år legat bland topp tre och så även i år. Listan tar hänsyn till kriterier som det geografiska och demografiska läget, det vill säga närheten till det största antalet konsumenter, liksom kvalitet och hållbarhet i regionens samlade infrastruktur. Det innebär att orter med containerhamn, närhet till effektiva vägtransportstråk och bra järnvägsinfrastruktur får starka positioner i listan.

Läs mer på intelligentlogistik.se

5 februari 2018 11:37

Postnord och Bauhaus bygger ut lager

Postnords verksamhet för tredjepartslogistik har tillsammans med Bauhaus beslutat att bygga ut befintlig lagerfastighet i Herstadberg, Norrköping med närmare 10 000 kvadratmeter. Utbyggnaden beräknas vara klar i slutet av 2018 och fastigheten kommer då omfatta totalt 40 000 kvadratmeter.

– Vi har haft ett framgångsrikt samarbete med vår logistikpartner Postnord sedan starten 2007. Vi ser en fortsatt stark tillväxt, därför har vi ett behov att expandera lagret för att möta den efterfrågan som finns bland våra kunder, kommneterar Johan Saxne, marknadschef på Bauhaus.

Läs hela nyheten på intelligentlogistik.se >>

16 januari 2018 08:11

Infrastrukturministern öppnade välbesökt Transportforum

Årets transportforum i Linköping den 10-11 januari gick i glesbygdens och hållbarhetens tecken. Tomas Svensson, generaldirektör VTI inledde Transportforum genom att berätta att detta äger rum för 35e gången – i år med 1600 deltagare och 33 sesssioner som 11 ämneskommiteer tagit fram. Tomas Eneroth, infrastrukturminister, inledningstalade därefter och lyfte den svenska modellen som ett samarbete mellan näringsliv, forskning och politik och lyfte Tranportforum som ett sådant forum för kunskapsutbyte och nätverkande.

Läs mer på Intelligentlogistik.com

22 december 2017 08:47

2017 rekordår för logistikfastigheter

Aldrig tidigare har det byggts så många stora logistikfastigheter i Sverige som under 2017, visar en sammanställning som Transportnytt har gjort. 19 anläggningar med yta på minst 10 000 kvadratmeter var blev inflyttningsklara under året. Deras totala yta är 457 000 kvadratmeter. Resultatet bekräftar bilden av en växande ekonomi som kräver mer utrymme i lager och distributionscentraler.

Mer information finns på transportnytt.se

14 november 2017 09:16

Symbolisk rälsläggning startskottet för ny järnväg till Norrköpings hamn

Under måndagen gick startskottet för bygget av Kardonbanan, en sju kilometer lång elektrifierad godsjärnväg som binder samman Norrköpings hamn på Händelö med stambanan.

Startskottet skedde genom en symbolisk rälsläggning i hamnen, Kardonbanans slutdestination. På plats fanns både Infrastrukturminister Tomas Eneroth, Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och Lars Stjernqvist, kommunstyrelsens ordförande (S) i Norrköping, som symboliskt la en bit räls som avstamp för bygget.

– Målet med Kardonbanan är att förstärka godskapaciteten och på ett smart sätt dra fördel av tidigare gjorda satsningar. Kardonbanan är historiskt viktig för Norrköping och också för Sverige, satsningen skapar möjlighet för företag att både vilja etablera och investera i staden, sa Tomas Eneroth, Infrastrukturminister, under byggstartsceremonin för Kardonbanan.

Läs mer på norrkopingshamn.se

Trafikverket.se

8 november 2017 10:50

Historiskt byggrekord för logistikfastigheter 2017

Hela 24 byggnationer motsvarande ca 600 000 kvm färdigställas under 2017, enligt färsk statistik från Colliers. Det är ett historiskt rekord och mer än dubbelt så mycket som 2016.

Året 2017 har präglats av ett rejält högtryck på logistikfastighetsmarknaden. Vakansgraden är fortsatt låg, intresset för att investera i logistikfastigheter är skyhögt och det byggs
fastigheter som aldrig förr. Under 2017 färdigställs sammanlagt 24 logistikfastigheter på över 10 000 kvm, enligt en färsk sammanställning från fastighetsrådgivaren
Colliers.

– Vi har sett väldigt hög projektering under 2015 och 2016 där många projekt färdigställs nu under 2017, berättar Christoffer Bladh Nord, projektledare för Industri & Logistik på Colliers Sverige.

Läs mer på Intelligentlogistik.com

26 oktober 2017 11:32

Stark utveckling i Norrköpings Hamn

Norrköpings Hamn har en stadig tillväxt i verksamheten. När nu större delen av året har gått kan bolaget konstatera att förra årets starka volymutveckling fortsatt även under
2017. Flera av affärsområdena har utvecklats bra under året, där särskilt tillväxten inom containersegmentet varit stark.

– Under den senaste tvåårsperioden har containervolymen i Norrköpings hamn mer än fördubblats, säger Ola Hjärtström, marknadschef på Norrköpings Hamn. Tillväxten visar tydligt att vår strategi fungerar och att vi skapar värde för våra kunder. Det har dock samtidigt varit en utmaning, då vi haft en snabbare tillväxt än planerat på grund av den ansträngda situationen i delar av övriga Hamnsverige.

Den kraftiga ökningen förklaras främst av ett starkt och växande upptagningsområde, nya kunduppdrag i hamnens terminaler och ett stabilt utbud av fartygslinjer. De ledande containerrederierna finns idag representerade i hamnen med veckoanlöp. Samtidigt har också järnvägstrafiken till kombiterminalen i hamnen ökat.

– Vi fortsätter att jobba för att uppnå en ökad tillgänglighet och en stabil servicenivå för våra kunder, förklarar Robert Olsson, produktionschef i Norrköpings Hamn. Det rör sig dels om att öka vår arbetsstyrka, men också om att få en ökad effektivitet i befintliga affärer och att finna nya metoder att driva verksamheten på.

19 oktober 2017 11:41

Batterifabriken delas – hamnar i både Västerås och Skellefteå

Företaget Northvolts planer på att bygga Europas största batterifabrik i Sverige fick många kommuner att anmäla sitt intresse. På torsdagen blev det klart att företaget delar upp den nya fabriken mellan Västerås och Skellefteå.

Idag kom beskedet från Northvolt var man planerar att lägga sin batterifabrik, som enligt företaget själva ska bli störst i Europa. Det hela framställdes som en kamp mellan Västerås och Skellefteå, men tillslut valde företaget att dela upp fabriken mellan de två städerna.

Läs mer på svt.se

19 oktober 2017 11:34

Rusta bygger ut med 46 000 kvm

Centrallagret i Norrköping, invigt för två år sedan, tycks ha givit Rusta mersmak. Varuhuskedjan tänker fördubbla takten i etableringen av nya varuhus, och bygger ut lagret med 46 000 kvadratmeter.

Läs mer på Transportnytt.se

9 oktober 2017 11:33

Nu kan Kardonbanan börja byggas

Nu har kontraktet för mark- och anläggningsentreprenaden för byggnation av Kardonbanan mellan Trafikverket, Norrköpings kommun och företaget Rover Alcisa skrivits på.
Det betyder att byggnationen av Kardonbanan kan komma igång under hösten.

- Det här är första steget mot vår nya spårinfrastruktur som än tydligare kommer att befästa Norrköping som Sveriges transport- och
logistikcentrum, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelseordförande, i ett pressmeddelande från Norrköpings kommun.

Kardonbanan är av stor betydelse för Norrköpings Hamn då den möjliggör elektrifierad anslutning direkt till hamnen från Södra stambanan. Detta underlättar också att kombinera järnväg och sjöfart för de långväga godstransporterna.

27 april 2017 12:50

Norrköping fortsatt kandidat i jätteetablering

Norrköping i samverkan med Finspång har tillsammans med 7 andra platser i Sverige samt ytterligare 2 i Finland valts ut som fortsatt möjlig kandidat när Northvolt letar plats för att bygga Europas största fabrik för litiumbatterier i Sverige.

Fabriken, som ska producera batterier med en sammanlagd kapacitet på 32 GWh per år, skapar mellan 2 500 - 3 000 arbetstillfällen i den valda kommunen. Planerna att bygga är långt gångna och ett beslut om var fabriken ska ligga fattas i mitten av 2017.

– Beskedet är glädjande och viktigt för Norrköping och regionen. Det här visar att Norrköping har alla fördelar och tillmötesgår många av de krav som behöver uppfyllas för att kunna möta upp en etablering av den här storleken. Tillsammans med övriga aktörer i vår region ska vi göra allt vi kan för att tillmötesgå Northvolts önskemål, säger Lars Stjernkvist (S) kommunstyrelsens ordförande.

Mer information finns här

13 april 2017 09:29

Batterifabrik letar nytt läge i Sverige

Ett 40-tal svenska kommuner tävlar om en investering på runt 40 miljarder kronor i form av en batterifabrik. Fabriken kräver mark på cirka 200 heltar, en yta som motsvarar Gamla stan i Stockholm. Fabriken kan ge 2500 nya jobb.

Läs mer på Intelligentlogistik.se

7 mars 2017 12:05

Norrköping är Sveriges tredje bästa logistikläge

Norrköping och Östergötland ligger bra till - återigen finns vi med i toppen när landets bästa logistiklägen rankas.

Östgötaregionen med Norrköping i spetsen är fortsatt i topp när Sveriges 25 bästa logistiklägen rankas. Extra kul är att Östgötaregionen har förbättrat sina rankingpoäng från förra året, från 87 till 90 poäng!

Sveriges 25 bästa logistiklägen 2017>>