Logistikia

Forskning och kompetens

Logistik och kvalitetsutveckling ökar i betydelse i takt med att kraven på effektiva processer i näringsliv och samhälle ökar. På Linköpings universitet bedrivs både utbildning och forskning inom områdena logistik- och kvalitetsutveckling. Forskningen bedrivs utifrån ett antal samhällsutmaningar och fokuserar på tre områden: konkurrenskraftigt och dynamiskt näringsliv, logistik och kvalitetsutveckling i vården samt klimatsmarta transporter.

Hållbar konkurrenskraft, innovation, kvalitets- och logistiktänkande, systemsym, aktörer och dynamik är några av nyckelorden för forskningens inriktning.

Kompetens

För att komma tillrätta med den obalans som råder på arbetsmarknaden i länet, behöver kompetensen hos många arbetssökande anpassas till arbetsmarknadens behov. Region Östergötland arbetar med att förstärka och öka utbudet av relevanta yrkesutbildning. En viktig arena för att identifiera och tillgodose utbildningsbehovet i länet är Regionalt kompetensforum, där bland annat arbetsförmedlingen, kommunerna, universitetet samt olika branscher kan komma till tals.