Logistikia

Nätverket för dig i logistikbranschen

Logistikia är ett regionalt nätverk för dig som jobbar med logistik, lager, transport eller närliggande områden. Vi verkar för att under lättsamma former möjliggöra erfarenhetsutbyte och relationsbyggande mellan aktörer aktiva inom Östergötland. Logistikia vill vara en plattform för att lyfta branschfrågor mot aktörer, men också mot beslutsfattare.